Skillnaden mellan civila tvister och brottmål

Här fortsätter vi vår vardagsskola om juridik. Tidigare har vi tagit upp straffens längd och vad det signalerar till våra brottslingar och dem som sitter i fängelse idag. Vi har tagit upp vad en advokat och jurist arbetar med och här tar vi upp skillnaden mellan brottmål och civila mål. Många blandar ihop dessa två olika mål som tas upp i våra domstolar. Enkelt uttryckt kan man säga att ett brottmål, är ett mål som tas upp efter att en statlig åklagare har väckt ett åtal mot någon misstänkt. Det kan vara en misstänkt person, ett företag eller någon förening. De som omnämns i media är oftast mordrättegångar, rättegångar om misstänkt mutbrott mot någon statligt ägt företag (Saab, Telia) eller mordförsök, kidnappning eller liknande uppseendeväckande. Ett civilmål handlar om två parter som inte kommer överens, till exempel om en anställning, ett husköp, en bilkrock, eller i en famliljeangelägenhet, det vi ska ta upp här idag. För en mer detaljerad läsning om detta, läs www.familjejuridik.nu.

Det är familjejuridik

Då det kommer till juridik, är det så pass omfattande allt det juristerna ska kunna, att de likt läkarna och i andra yrken, specialiserar sig inom olika områden. Några sådana som är värt att nämna är affärsjuridik (lag och avtal), brottmål (kriminella och advokater), migrationsjuridik (humanjuridiken) och många fler. Lagar och avtal som gäller familjeangelägenheter har fått ett eget område; familjejuridiken, eftersom det är täcker så många tvistefrågor inom familjen, så som arvsrätt, adoptionsrätt och lagar gällande äktenskap och skilsmässor och vårdnadstvister. Samboskap till exempel kan inte mätas med äktenskap då det kommer till juridiken kring arvsrätt, men i fall där båda har ett gemensamt barn likställs parterna vid en skilsmässa. Här är det många som inte har tänkt igenom detta när kärleken en gång förde samman två människor. Ibland önskar man alla gick en liten skola i vardagsjuridik. Välkommen att följa denna blogg som tar upp dessa viktiga ämnen!

18 Oct 2017