Patriarketet

Vad är Patriarkatet? Patriarkat är ett samhällssystem där män har den primära makten. Där innehas de flesta ledande politiska, ekonomiska, religiösa, sociala och positioner av män. I denna intressanta video får vi höra mer om detta.

10 Feb 2019