Lagens långa arm

Många tycker att politiker är töntiga, clowner, lallande fånar eller något annat negativt. Det finns ett utbrett politikerförakt i vårt avlånga land, vilket är synd. För tittar man på det, är det faktiskt våra politiker som stiftar våra lagar. Det är våra politiker som har den yttersta makten, större än polisens makt, lika stor makt som våra domstolar, om inte mer egentligen, eftersom de stiftar de lagar som domstolarna ska döma utifrån. Däremot får en politiker inte lägga sig i HUR domstolarna väljer att tolka lagarna, eller hur de dömer om straffen. Det enda de kan göra är att bestämma hur lagarna ser ut. Därför tänkte jag här gå igenom hur lagar blir till, för jag anser att det är en plikt för oss alla att känna till det. Denna redogörelse tar jag från en juridikblogg.

 • Initiativ. Först måste det komma ett initiativ, till exempel en motion av någon riksdagsledamot. Kommer initiativet från regeringen kallas det proposition.
 • Statlig utredning. När det väl kommit ett sådant initiativ, ska den gå igenom en statlig utredning där man lägger till eller stryker text. Initiativet ska utredas grundligt och blir till en rapport.
 • Remissrunda. När väl rapporten är klar, skickas den ut till remiss, som det heter. Det innebär att olika experter och intressegrupper läser igenom och kommer med kritik eller synpunkter.
 • Förslaget bereds. När rapporten med lagförslaget har gått på en remissrunda förbereds den i de olika och berörda utskotten i riskdagen.

 • Lagrådet granskar. När utskotten sagt sitt, går lagförslaget till lagrådet i riskdagen som har som uppgift att pröva den mot de lagar som redan finns. De får till exempel inte gå mot någon av våra grundlagar.
 • Proposition från regeringen. Om det är regeringen som lägger ett lagförslag, vilket är det vanliga, behandlas den i berörda utskott i riksdagen. De skriver då ett så kallat utskottsbetänkande
 • Utskottsbetänkande. Nu har utskottet skrivit ett utskottsbetänkande som handlar om regeringens lagförslag, där de skriver vad som är bra, eller dåligt med lagförslaget. Den går till samtliga i riksdagen så att hela riksdagen ska kunna bestämma om det ska bli en ny lag eller inte.
 • Riksdagen bestämmer. Sedan fattar riksdagen beslut om det ska bli som regeringen vill.
 • Regeringen utfärdar lagen. Om riksdagen bestämmer såsom regeringen vill, vilket oftast sker, eftersom det är de partier i majoritet som har format regeringen och vill alltså samma sak – oftast – så går lagen igenom och regeringen utfärdar den nya lagen och kungör den i Svensk Författningssamling.
 • Så går det till när våra politiker stiftar lagar.

  1 Oct 2017