Den svenska modellen är urstark

Det sägs att den är urstark, vår svenska modell. Jag tycker det talas hit och dit om den svenska modellen och den verkar också innebära olika saker beroende vem det är som tala om den. Än handlar den om arbetsrätten, än handlar den om fackens styrka, eller om invandring, illegala flyktingar, om alltför höga löner, eller alltför låga. Så vad är den svenska modellen och på vilket sätt är den stark? Vi kan inte bena ut allt det som menas med uttrycket, däremot ska vi ta upp en av alla de saker som menas med den svenska modellen; rättsstaten och på vilket sätt svenska medborgare har rätt till ett rättsskydd. Rättsskyddet är på alla vis garanten för en rättsstat och att garantera en rättvisa, oberoende ekonomiska resurser, eller ett känt namn. Vår tanke om rättvisa handlar ju om att allas likhet inför lagen, eller hur?

Rättsskydd = gratis advokat?

Vissa tror att man får en gratis advokat och att det är det som rättsskyddet innebär, vilket inte riktigt stämmer. Det finns ingen advokat som är beredd att arbeta gratis, om det inte handlar om en gentjänst, eller att man är villig att göra något förr någon nära vän. Däremot omfattas alla svenskar av ett skydd, som betalas antingen av den hemförsäkring alla förväntas ha. Har man för låg inkomst, så att man rimligtvis inte har haft råd med en hemförsäkring kan man få rättshjälp från den domstol som handhar den tvist, som man har hamnat i och som domstolen betalar ut. Är man föremål för ett brottmål, kan man få en offentlig försvarare, som betalas av staten. Dock måste alla betala den första timmen tillsammans med sin advokat. Så man kan säga att alla tvingas betala 1600 kronor oavsett om man har råd med en advokat eller ej.

11 Oct 2017