Är vi alla lika inför lagen?

Frågan om vi alla är lika inför lagen är relevant att ställa, inte tal om annat. Vi lever i märkliga tider, minst sagt. Vi har en högerrörelse som sveper från Vita huset i USA, till Europa och de Brittiska öarna. Även i Sverige ser vi samma tendenser. Med högerrörelsen kommer även ökad rasism som ett brev på posten. Denna rörelse brukar bäras upp av de stora massorna, som inte alla gånger äger en så lång utbildning. Ser man till Vita Husets president och hans röstare är flertalet lågutbildade, låginkomsttagare. Samma tendenser ser vi Tyskland, Holland, Österrike, Norge, Finland och Sverige.

Detta har de gemensamt

Några ganska karaktäristiska drag har de gemensamt. De misstror den starka staten. De misstror medierna och tror på en stor konspiration. Antingen är det politikerna som konspirerar eller så är det medierna som i gemensam komplott försöker styra människor och deras åsikter. Många av dessa som röstar på populistiska partier, som Geert Vilders parti, liksom Alternativ för Tyskland och de som röstat fram Vita Husets president har ett utbrett förakt för det de kallar "etablissemanget". Med det menas alla andra politiker utom i det parti som man väljer att lägga sina röster på. Etablissemanget är även journalistkåren som motsäger den världsbild man har.

Misstror rättvis rättsprocess

Denna stora, utbredda misstro riskerar att spridas även mot rättsväsendet i respektive länder. Att misstro sitt eget lands styre, det vill säga politikerna, rättsväsendet och medierna gör att de misstror allt som motsäger deras egen uppfattning, eller det som partiet och deras anhängare påstår om världens tillstånd. Att människor misstror medierna som ska förmedla det som är sant är början på ett sluttande plan där sanningen offras för den egna åsikten. Och varifrån etbaleras åsikterna om inte från det parti som för fram en rasistisk och fascistisk åsikt. Läs gärna mer på brottmål.com om rättsprocesser.

5 Oct 2017